เหตุการณ์

พีซีเอสยินดีต้อนรับเอกอัครราชทูตไทยสู่สำนักงานที่ลอนดอน

PCS Group

PCS Group

18 Dec, 2023

พีซีเอสยินดีต้อนรับเอกอัครราชทูตไทยสู่สำนักงานที่ลอนดอน

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เรามีความยินดีที่ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมโต๊ะกลมสภา ธุรกิจสหราชอาณาจักร-อาเซียน (UKABC) ซึ่งมีเอกอัครราชทูตไทย คือ นายธานี ทองภักดี มาเยี่ยมชมสํานักงานในกรุงลอนดอนของเรา

เพื่อนร่วมงานของเรามีโอกาสได้ฟังธานี ทองภักดี แบ่งปันความคิดของเขาในหัวข้อต่างๆ รวมถึงงานของรัฐบาลที่กําลังจะมาถึง เศรษฐกิจวัฒนธรรมของเรา และบทบาทสําคัญที่อาเซียน (สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้) มีบทบาทในสังคมของเรา

“ผมรู้สึกประทับใจเป็นพิเศษกับการเสวนาที่เน้นความสําคัญของการขับเคลื่อนทางสังคมสําหรับ PCS Thailand และ PCS Group โดยเน้นย้ําถึงความจําเป็นในการส่งเสริมการพัฒนาทักษะอาชีพควบคู่ไปกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การสนทนาเหล่านี้สะท้อนอย่างลึกซึ้งกับความมุ่งมั่นและค่านิยมของเราที่ PCS”

เกวิน ไวเนอร์

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการพาณิชย์กลุ่ม PCS

UKABC คืออะไร?

UKABC เป็นองค์กรชั้นนําในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอาเซียน พวกเขาให้ความตระหนักเกี่ยวกับโอกาสล่าสุดในภูมิภาคและช่วยเหลือ บริษัท ในสหราชอาณาจักรที่ต้องการขยายการดําเนินงานไปยังตลาดทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Share this story