พัสนัย ดอยล์'s photo

พัสนัย ดอยล์

ผู้อํานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

คุณพัสนัย มีประสบการณ์กว่า 20 ปี ในสายงานทรัพยากรบุคคลจากบริษัทนานาชาติในหลากหลายกลุ่มธุรกิจ เคยรับตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญขององค์กรและเป็นหุ้นส่วนด้านทรัพยากรบุคคลในบริษัทนานาชาติที่จัดตั้งขึ้น ทั้งนี้ยังมีประสบการณ์ในกลุ่มธรุกิจต่าง ๆ พร้อมทั้งสามารถปรับตัว มีความยืดหยุ่นในการบริหารงานพร้อมกับรักษามาตรฐานการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ