อัลวิน ลิว's photo

อัลวิน ลิว

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน

อัลวินมีประสบการณ์อย่างดีในด้านการการควบคุมการบริหารงานด้านการเงิน การควบรวมกิจการ การวางแผนการและวิเคราะห์การเงินในหลากหลายกลุ่มธุรกิจ
รวมถึงธุรกิจนานาชาติ การบริหารจัดการอาคาร และ กลุ่มธุรกิจด้านการศึกษา