อิบราฮิม โคคากอซ's photo

อิบราฮิม โคคากอซ

ผู้อํานวยการฝ่ายโซลูชั่นด้านวิศวกรรม

คุณอิบราฮิมมีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคในด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในห้องปฏิบัติการ  ธุรกิจโทรคมนาคม น้ำมันและก๊าซ และการพัฒนาเมือง มากกว่า 20 ปี เขาเป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญด้านสมาร์ทและความยั่งยืนซึ่งมีบทบาทเป็นผู้บริหารและเป็นผู้นำในการบริหารจัดการโครงการมากมายในประเทศไทย เวียดนาม รัสเซีย คาซัคสถาน เติร์กเมนิสถาน ตุรกี กาตาร์ และโอมาน

คุณอิบราฮิมเชี่ยวชาญด้านการจัดหาเทคโนโลยีใหม่ ความเป็นไปได้และการวิเคราะห์ ROI การออกแบบ การจัดการการก่อสร้าง การจัดการโครงการ และการจัดการทีม อิบราฮิมเป็นผู้นำโซลูชั่นด้านวิศวกรรมในทุกภาคธุรกิจในฐานะผู้อำนวยการฝ่ายโซลูชั่นวิศวกรรม