พระราชบัญญัติการค้าทาสยุคใหม่

การค้าทาสยุคใหม่เป็นข้อกังวลที่เพิ่มขึ้นทั่วโลก โดยมีจำนวนผู้ที่ทุกข์ทรมานจากอาชญากรรมร้ายแรงนี้เพิ่มขึ้น 20% ทุก ๆ 4 ปี หรือจำนวนผู้คนกว่า 50 ล้านคน ที่ตกเป็นส่วนหนึ่งของการค้าทาสยุคใหม่ทั่วโลก

จากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด และความไม่สงบทางการเมือง ในปี ปี 2022 จึงเป็นที่มาของการอพยพย้ายถิ่นฐานของมนุษย์จำนวนมาก ซึ่งทำให้อาชญากรสามารถควบคุมความต้องการ และความกลัวของผู้คนได้ อาชญากรรมจึงแพร่หลายมากขึ้น รวมไปถึงใต้ดินอีกด้วย

OCS เป็นธุรกิจที่มีจริยธรรมอย่างซื่อสัตย์ และดำเนินธุรกิจทั่วทั้งองค์กรรวมถึงทีมงานแนวหน้าของเรา แนวทางในการดำเนินธุรกิจของเราที่มาจากค่านิยม : การดูแล ความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ และความเชี่ยวชาญ ค่านิยมเหล่านี้สนับสนุนการตัดสินใจของเรา ชี้แนะให้เราทำสิ่งที่ถูกต้อง และชี้แจงแนวทาง

OCS ดำเนินการกับการค้าทาสยุคใหม่ พันธสัญญาของเรานั้นชัดเจน และสามารถทำให้สำเร็จได้ เพื่อขจัดการค้าทาสยุคใหม่ และการค้ามนุษย์ทั้งภายในธุรกิจและห่วงโซ่อุปทานของเราทั่วทั้งเครือข่ายทั่วโลก

อ่านแถลงการณ์เรื่องทาสยุคใหม่ฉบับเต็มของเราที่นี่ อ่านพระราชบัญญัติการค้าทาสยุคใหม่ฉบับเต็มที่นี่