นรวัจน์ คำเจริญ's photo

นรวัจน์ คำเจริญ

ผู้อํานวยการฝ่ายบริหารกลุ่มลูกค้ากลุ่มธุรกิจค้าปลีก

คุณนรวัจน์เข้าร่วมงานกับ PCS ในปี 2554 ก่อนหน้านั้นเขาทํางานให้กับ DHL Express ภายใต้ The Deutsche Post DHL Group เป็นเวลา 14 ปี