นิตินันท์ ธรรมหทัย's photo

นิตินันท์ ธรรมหทัย

ผู้อำนวยการกลุ่มบริษัท ฟู้ดเฮ้าส์ เคเทอร์ริง เซอร์วิสเซส จำกัด

คุณนิตินันท์เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ Foodhouse ในปี 2013 ด้วยประสบการณ์การทำงานในธุรกิจการให้บริการอาหารกว่า 20 ปี คุณนิตินันท์เป็นผู้นำให้ Foodhouse เจริญเติบโต และขยายสาขาให้บริการได้ถึง 50 สาขาทั่วประเทศไทยในปี 2021 ก่อนหน้าเข้าร่วม Foodhouse คุณนิตินันท์เคยร่วมงานกับ Minor Food Group