Ann Rogers-Bell ต้อนรับรักษาการอธิการบดี Stamford International University สู่สำนักงานใหญ่ PCS

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2566 แอน โรเจอร์ส-เบลล์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีซีเอส (ประเทศไทย) ให้การต้อนรับ ดร.อภิเทพ แซ่โกว รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด ประจําสํานักงานใหญ่ พีซีเอส

ดร.อภิเทพ แซ่โกว เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MoU) ดร.มัญจิริ คุนเต ผู้อํานวยการโครงการมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด และนายพาสไน ดอยล์ ผู้อํานวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลของ PCS Thailand ร่วมเป็นสักขีพยาน

MoU มุ่งเน้นไปที่โปรแกรมการฝึกงานการวิจัยอุตสาหกรรมและโอกาสการจ้างงาน นับเป็นโอกาสอันดีที่พีซีเอส ไทยแลนด์ และมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด ได้แลกเปลี่ยนความรู้และความเชี่ยวชาญซึ่งกันและกัน